YAKUZA

Yakuza Japanska maffian


Så gott som alla länder i världen har en så kallad ”undre värld” som består av människor som står utanför landets lagar och lever som utstötta och livnär sig på brottslighet. I Japan kallas denna del av samhället för yakuza, vilket är det närmsta man kan komma att jämföra västvärldens maffia med i Japan. Efter de stora maffiorna i Ryssland, Italien och USA räknas yakuza till en av de mest utbredda och mäktiga i hela världen. De olagliga aktiviteterna yakuzan från Japan sysslar med liknar den aktivitet de västerländska maffiorna också håller på med, dock är den mer offentlig och mer erkänd i Japan än i de flesta länder. Särskilt känd är yakuzan för dess mänskliga värderingar och deras förståelse för de som har det svårt. .


Yakuza och dess organiserade brottslighet

Som så många andra organisationer som sysslar med organiserad brottslighet har yakuzan inte bara ett område de sysslar med. Olika undergrupper specialiserar sig ofta inom olika verksamheter som genererar svarta pengar på sätt som inte följer landets lagar. Oavsett vilken olaglig aktivitet det handlar om är det alltid någon som förlorar på yakuzans handlingar, vilket vi kommer se nedan när vi går in mer i detalj på vad de egentligen sysslar med. Men att maffiaverksamhet är självisk och samhällsdestruktivt är inte direkt någon nyhet, men till vilket utsträckning det har negativa effekter på oskyldiga personer är rentav skrämmande.


Olika grupper inom yakuzan

Det finns olika grupper inom den japanska yakuzan som specialiserar sig inom olika områden i den organiserade brottsligheten. Men inom yakuzan sträcker sig grupperingarna längre än så. Det finns otaliga grupper inom yakuza n, och nya dyker ständigt upp. De brukar indelas i olika så kallade ”familjer” inom vilka det finns olika ”klaner”. Att dessa klaner är allierade är inte alltid fallet utan det kan uppstå stora strider inom yakuzan, om till exempel en viss narkotikamarknad.